Kontakt

Hans Rhodin

Hans Rhodin

Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco

Kyrkoherde

Mer om Hans Rhodin

Det är med stor glädje som jag ser fram mot att få vara kyrkoherde i Södra Frankrike och Monaco! Min första dag på Villa Ingeborg tisdagen den 1 september! Kyrkorådet tog genast emot mig och det känns som att det kommer att bli ett fint samarbete! Personalen på Riviera klubben tog varmt emot mig med blommor! Jag har förr besökt Stillegården och är familjepräst i Ingeborg Stilles familj, Philipson, sedan snart 40 år. Mitt förordnande är begränsat till tiden 1 september till början på juli 2021. Jag är tjänstledig från min ordinarie tjänst som kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm. Min tid i Oscars har varit lång, nära 35 år, varav 20 år som kyrkoherde. Församlingen är störst i Stockholms innerstad med 24 000 medlemmar. Ett 50-tal anställda och 4 kyrkor samt 180 hyresgäster. Nu blir jag ensam anställd då SKUT inte tillsätter någon musiker under utredningsperioden. Men flera av mina musiker kollegor kommer ner i månadslånga perioder för att på volontärbasis spela på Gudstjänster och leda kör. Vi har också en musikstudent från Reims Georgy Terekhov Som kommer nu till helgen för att spela. Margaretha Juul Raab, ledare av Uppsala domkyrkogosskör kommer i oktober och över jul och trettondagstiden professor Fredrik Malmberg, organist i Oscarskyrkan och lärare i kördirigering vid Kung. Musikhögskolan. Jag ser fram mot att få vara präst, mer än arbetsledare och administratör. Jag har under 30 år varit ideellt verksam i försvaret. Regementspastor på K1 och slottspastor på Krigskolan Karlberg. Varje sommar sedan 1984 har jag haft konfirmationsläger, de senaste 28 åren på Medevi Brunn. Ett hedersamt uppdrag är också att jag som hovpredikant får predika i Slottskyrkan på Kungliga Slottet. Privat så har jag 3 söner födda under 1990-talet. De har nu flyttat hemifrån vilket underlättade min flytt till Frankrike. Mina intressen är europeisk historia, opera och franska viner! Vi har nu framför oss Gudstjänster varje söndag med lunch som skall bokas i förväg via klubben. Fixardag 18.9 kl.10.00-15.00 på Villa Ingeborg. Kyrkostämmor 27.9 kl.13.30 ( vårens framskjutna) samt ordinarie höst stämma den 15.11. Min mentor sa att för att vara en bra präst skall man älska Gud och människor. Men viktigast för en präst är att älska sina medmänniskor! Jag ser fram mot att träffa er alla!

 BESÖKSADRESS

Villa Ingeborg, 40 Avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer