Mamma håller bebis under ett dop.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dop

När ett barn döps är det familjeglädje och tacksamhet...

Välkommen till dophögtid i Svenska kyrkan i S:a Frankrike och Monaco

När ett barn döps är det familjeglädje och tacksamhet över ett nyfött barn som dominerar. Vi hälsar en ny människa välkommen till Livet. Dopet innebär gemenskap med Gud och alla döpta människor över världen. Plötsligt har man en mycket stor familj. Dopet är ett sakrament – en helig handling som rymmer ett mysterium. Barnet får ett tydligt tecken på att ” Du är älskad av Gud och Du har ett okränkbart värde”. Dopljuset är en symbol för hopp och ljus och liv, trots allt mörker som stundtals omger en.

Svenska medborgare döpta i Svenska kyrkan i Södra Frankrike blir medlemmar i Svenska kyrkan. Andra medborgare erbjuds medlemskap i vår lokala församling men inte automatiskt i Svenska kyrkan i Sverige.

Dopgudstjänsten – när, var, hur?

Enklast är att maila eller ringa till kansliet och komma överens om en doptid. Generellt döper vi i vår ordinarie mässa, söndagar kl 11, eller vid särskild dopgudstjänst, oftast på lördageftermiddag. Dop precis som våra bröllopshögtider kan firas i vårt eget kapell på Villa Ingeborg eller någon annanstans längs kusten. Ibland önskar föräldrar och familj att dopet ska ske i den egna trädgården, på en vacker terrass eller i en lånad anglikansk eller katolsk kyrka. Har vi bara tid och möjlighet gör vi vad vi kan för att uppfylla familjens önskemål. Senast en vecka före dopet går prästen igenom ordningen för gudstjänsten. Man väljer musik, psalmer och pratar genom vilka som gör vad vid dophögtiden. Dop sker ofta här på fler än ett språk: svenska, engelska, tyska och franska är fullt möjligt.

Gudföräldrar/Faddrar

Till dopet utses ofta faddrar (gudfar/gudmor) som är villiga att bära ett särskilt ansvar för dopbarnet. Faddern blir en ”coach”, en särskild vuxen som finns där för att uppmuntra, stödja och hjälpa tillrätta i livet. Faddern kan också påminna sitt dopbarn om dopdagen, tända dopljuset, be och önska barnet det allra bästa.

Kostnad

Kyrkan tar inte betalt för dophögtiden. Vill man kan man dock som dopfamilj ge en gåva, en donation till församlingen – det uppskattas alltid.

PS Man måste inte vara ett spädbarn för att döpas. Kyrkan döper människor i alla åldrar. Ritualen ändras ju förstås något beroende på dopkandidatens ålder. Ta kontakt med prästen så kommer ni överens om bästa sättet att gå till väga