Bland spioner och terrorister.

Föredrag: Thorsten CARS, fredag 1 februari kl 14-16 på Villa Ingeborg.

Thorsten Cars skildrar sitt spännande liv som åklagare, domare i bl a spion- och terroristmål, auditör i den svenska FN-bataljonen i Kongo, biståndsarbetare i Laos och Allmänhetens pressombudsman (P O) liksom om kampen mot korruptionen.