Södra Sotenäs församling

Prata med oss

Kontakt

Södra Sotenäs församling Besöksadress: Kyrkoplan, 45631 Kungshamn Telefon: +46(523)30051 E-post till Södra Sotenäs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Våra kyrkogårdar


Bild: Jan Bäck

Vägga kyrkogård:

Bild: Jan Bäck

Ligger vid den södra infarten till Kungshamn. Har varit i bruk sedan början av 50-talet. Både kist och urngravsättningar. Här finns en minneslund och våren 2018 invigs en ny askgravplats. Se bild.

 

Bild: Jan Bäck

Sandbogens kyrkogård:

Vi söker gravrättsinnehavare Bild: Jan Bäck

Belägen i kurvan upp mot Smögenbron, var förr i tiden både Kungshamns och Smögens gemensamma kyrkogård.
Många stora stenar från seklets början, varav en del har lagts ned pga. dåliga dubbar eller inga dubbar alls.
Här kan man välja ut en gammal gravplats för urnbegravning, församlingen har ganska många återlämnade gravplatser. Gröna skyltar sattes ut i juli 2017 på 735 gravar där vi söker anhöriga och gravrättsinnehavare. Kontakta expeditionen på 0523-30051.

Bild: Jan Bäck

Gamla kyrkogården: 

Askgravstenar Bild: Jan Bäck

Detta är den äldsta kyrkogården i Kungshamn och den ligger nära Kungshamns kyrka. Här stod Kungshamns gamla träkyrka fram till 1879.
Här finns urnplatser och askgravplatser. På askgravplatsen har stenpelare satts upp och runt omkring planterar kyrkogårdsförvaltningen sommarblommor. Askorna grävs ned i en sammetspåse  och en namnplatta i brons fästs på pelarstenen. Gravrätt i 25 år.

Bild: Jan Bäck

Sandö kyrkogård:

Kyrkogården på Smögen är en ovanlig kyrkogård, den består nämligen helt och hållet av sjösand, (havsbotten). En dansk firma använde en slamsugningsbåt och sög upp all sand i viken intill kyrkogården. Och 1952 hölls invigningen av Sandö kyrkogård. Tidigare användes Sandbogens kyrkogård för alla begravningar för avlidna från Smögenön. Sandö kyrkogård har en minneslund och en askgravplats är under planering.

Bild: Jan Bäck

Kyrkogårdar Hovenäset:

Ligger mellan Vägga och Hovenäset utefter stora vägen. Före denna kyrkogård fanns användes Askums gamla kyrkogård.
På Hovenäset finns en äldre del från 1922 , och en nyare del från 1945. På den äldre delen hålls bara urnnedsättningar numera, men på nyare delen kan man få både kistbegravningar och urnor.

Bild: Jan Bäck

Kyrkogårdar Askum:  

Askums kyrkogård från1945 är den nyaste kyrkogården i Askum. Både kist och urngravssättningar, samt aska i askgravlunden. Nya och återlämnade gravplatser kan tillhandahållas. I askgravlunden grävs askan ned på en omärkt plats( men för kyrkogårdspersonalen känd) plats. Anhöriga får ej närvara vid nedsättningen. En bronsplatta med den avlidnes namn sätts upp på en av minnesstenarna som finns i anslutning till askgravlunden. Blommor och ljus placeras på anvisad plats.

Vi har lagt ned ett stort antal gravstenar i samband med gravsäkringskontrollen. Om ni känner någon anhörig till en av de nedlagda stenarna är vi tacksamma för kontaktuppgifter.

Bild: Jan Bäck

Askums gamla kyrkogård:

Den gamla kyrkogården ligger en bit bortom de andra, man kör mot Önna och efter några hundra meter svänger man höger uppför en brant backe.
Här låg Askums gamla kyrka, mitt på kyrkogården. En väldigt rofylld och naturskön plats.
Urngravsättningar är det vi kan erbjuda på denna plats.

Bild: Jan Bäck

Kyrkogårdar Malmön:

Malmön har en gammal och en nyare del (1945). Kyrkogården är belägen ute vid Kattesandsbadet på ön. På den nya delen sker både kist och urngravsättningar.
På den gamla kyrkogården finns möjlighet till urngravsättningar och nedsättning av aska på askgravplatsen (se bilden till vänster) och en minneslund. På askgravplatsen gäller 25 års gravrätt och askan sätts ned i en askpåse av sammet. En namnplatta i brons sätts fast på en storgatsten i marken. Endast snittblommor får sättas i dammen.