Södra Sotenäs församling

Prata med oss

Kontakt

Södra Sotenäs församling Besöksadress: Kyrkoplan, 45631 Kungshamn Telefon: +46(523)30051 E-post till Södra Sotenäs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravvårdar

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ett värdigt och ordnat skick, vilket omfattar att gravanordningen, dvs. gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 3 § begravningslagen.


Bild: Jan Bäck

BESIKTNING AV GRAVSTENAR

BAKGRUND                                                                                                                    

Efter den tragiska olyckan i Bollebygd i oktober 2011där en 8-årig flicka omkom efter att ha fått en vältande gravsten över sig, kom 2012 nya regler för gravstenssäkerhet.

DELAT ANSVAR

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat; kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

GRAVSÄKERHET

Arbetet med gravstenskontroller är löpande och alla gravstenar ska kontrolleras. De stenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att läggas ned.

REDAN NEDLAGD STEN

Vet du med dig att du har en gravsten som redan nu är nedlagd sedan förra kontrollen? Då önskar vi att stenen åtgärdas så snart som möjligt.

SÄKERHET

Det är viktigt att en gravsten står stabilt och inte riskerar att välta. En gravsten ska bl.a. klara 35kg dragkraft och lutningen får inte vara för stor. Stenar som är 30-150cm höga skall ha minst två dubbar. Om stenen är en säkerhetsrisk så är det aktuellt att dubba om gravstenen så att den står stabilt och säkert.

DUBBNING

Dubbning innebär att man borrar två hål i undersidan av en stående gravsten och sätter dit rostfria metalldubbar mellan fundamentet och stenen. det är dessa dubbar som håller ihop stenen med fundamentet. Dubbarna som används idag är både längre, kraftigare och av bättre kvalitet än de dubbar som användes förr i tiden. 

BESIKTNING

Gravstenar som besiktigas är de som är 30-200cm höga. Om en gravsten bedöms som osäker kommer den att läggas ned. Gravrättsinnehavare med gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att kontaktas per brev. 

Om ni har en gravsten som är nedlagd och ej fått något brev från kyrkogårdsförvaltningen så kan ni kontakta Jan Bäck på 0523-79609 eller Marina Ingebäck på 0523-30051.