Meny

Kyrkokamrer 100 %

Södra Sandby församling söker en kamrer på 100 %

Södra Sandby församling har en god ekonomi och ca 5600 medlemmar. Södra Sandby ligger utanför Lund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Bidra till pastoratets utveckling efter de riktlinjer som fastställts av kyrkoråd, församlingsinstruktion och kyrkoherde.

Ansvara för upprättande av pastoratets budget.

Ansvara för upprättande av pastoratets bokslut och årsredovisning.

Ansvara för allmänna kansliuppgifter (bokföring, diariet, lönehantering, fakturering etc).

Ansvara för personaladministrativa rutiner.

Vara förberedande, föredragande och verkställande tjänsteman i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsutskott.

Utöva administrativt ansvar för församlingens fastigheter.

Vara arbetsledare för husmor och administrativ assistent.

Ansvara för tillståndsansökningar hos myndigheter.

Ha kontakt med stiftet för ansökan/rekvirering av KAE (kyrkoantikvarisk ersättning).

Vi söker dig som är utbildad förvaltningsekonom eller motsvarande med god samarbetsförmåga. Kunskap om och engagemang i kyrklig verksamhet förutsätts.

Ansökan med meritförteckning ska vara oss tillhanda senast 12/6 2020 och skickas till:

Södra Sandby församling
Flyingevägen 12
247 34 Södra Sandby

Tillträdesdatum: 1 december 2020

Frågor besvaras av kanslichef Carin Ferm 046-50251 eller av kh Niclas Loive 070-6733480