Svenska kyrkan i Södertälje

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: BOX 121, 15122 SÖDERTÄLJE Telefon: +46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuspräst 100 %

Östertälje församling söker sjukhuspräst 100 % till Södertälje sjukhus.

Södertälje sjukhus är ett växande akut- och specialistsjukhus med ca 1 100 anställda. Sjukhuskyrkan verkar inom sjukhusets sfär, men samordnar också arbetet inom ASIH, kris- och katastrofberedskap, öppenpsykiatrisk vård och till viss del primärvård i Södertälje. Vi vänder oss till såväl patienter och anhöriga som till personal.

Arbetet som sjukhuspräst handlar om att skapa nätverk där kyrkan är känd och närvarande inom olika vårdenheter. Till sjukhusprästens uppgifter hör att samordnar det ekumeniska arbetet kring sjukhuset och gudstjänsterna i sjukhuskapellet, att bygga upp verksamhet kring ideella krafter och övriga anställda i pastoratet, att ha beredskap inför kallelse till sjukbädd och att metodiskt bygga upp ett hållbart nätverk kring vården i Södertälje.

Som sjukhuspräst bör du vara bekväm med och ha vana av att arbeta såväl självständigt som i samverkan. Lång erfarenhet av själavård och/eller utbildning i själavårdande samtal är meriterande. Du bör också ha god samordningsförmåga.

Sjukhuskyrkan ligger inom Östertälje församlings arbetslag i Södertälje pastorat. I Östertälje arbetar ca 20 personer i tre distrikt. Förutom sjukhuskyrkan finns också verksamhet på kriminalvårdsanstalten Hall inom församlingen. Södertälje pastorat består från 2019 av Enhörna, Östertälje och Södertälje församlingar och kyrkogårdsförvaltningen.  Pastoratet har drygt 100 personer anställda.

www.svenskakyrkan.se/sodertalje

Ansökan görs på ansökningsformulär (där kompetenserna beskrivs närmare) och ska vara församlingen tillhanda senast 9 april via e-post eller brev till: Östertälje församling, Box 121, 151 22 Södertälje.                              

Kontakt
Kyrkoherde Ralph Sjöholm, 070-674 52 12

Rekryteringsplan
9 april           sista ansökningsdag
23 april         intervju i domkapitlet
9 maj            beslut i domkapitlet
14-18 maj    intervjuer i församlingen
7 juni            beslut i Östertälje församlingsråd