Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: BOX 121, 15122 SÖDERTÄLJE Telefon: +46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nomineringsmöten

Var med och påverka vem som sitter i församlingarnas församlingsråd - kanske du är en av dem!

1 januari 2019 får Svenska kyrkan i Södertälje en ändrad organisation. Enhörna, Östertälje och Södertälje församlingar kommer att samverka i ett pastorat - Södertälje pastorat.

Pastoratet leds av ett kyrkoråd och varje församling ska ett församlingsråd som ska ansvara för gudstjänstlivets utformning men också andra frågor.

Ett församlingsråd ska enligt Kyrkoordningen ha minst fyra valda ledamöter och minst två ersättare. Därutöver är kyrkoherden - eller den som kyrkoherden delegerat till - vara självskriven ledamot.

Varför nomineringsmöten?

Man kallar till nomineringsmöten för att säkerställa församlingens inflytande och det valda församlingsrådets förankring i församlingen. Nomineringarna är inte bindande för kyrkofullmäktiges valberedning men det förutsätts att de tillmäts stor betydelse.

Vem kan nominera?

Du som är medlem i Svenska kyrkan, har fyllt 16 år eller äldre och bor inom pastoratet kan nominera personer till församlingsråden för mandatperioden 2019-2021.

Vem kan nomineras?

Alla som är döpta, kyrkotillhöriga och 18 år eller äldre och som tillhör någon av församlingarna kan nomineras. Du kan bara nomineras till ett av församlingsråden. Det är möjligt att till ett församlingsråd också nominera någon som är bosatt i en annan församling inom Södertälje pastorat, om den nominerde i övrigt uppfyller valbarhetskriterierna.

Vem utser ledamöter?

Kyrkofullmäktige beslutar om vilka som väljs till ledamöter i församlingsråden. De beslutar även om antalet ledamöter i varje församlingsråd.

Hur länge sitter man som ledamot i församlingsrådet?

Församlingsrådens mandatperiod är fram till nästa val d v s från 2019 till 2021.

Hur går det till på ett nomineringsmöte?

Det kommer att finnas förtroendevalda från kyrkorådet på plats vid samtliga nomineringsmöten. De kommer att tillhandahålla nomineringsformulär som församlingsmedlemmarna kan fylla i och lämna till de förtroendevalda. Det kommer att upprättas protokoll över nomineringsmötet med förteckning över de nominerade.

Kyrkofullmäktige kommer att utse församlingsråden och dess ordförande vid sitt sammanträde i november.

tid och plats för nomineringsmöten

Onsdag 22 november kl 13:00, Brunnsängs kyrka

Fredag 24 november kl 12:45, S:ta Ragnhilds kyrka

Söndag 26 november kl 09:30*, Hovsjö kyrka

Söndag 26 november kl 10:00*, Lina kyrka

Söndag 26 november kl 11:00*, Alla Helgons kyrka

*tid för gudstjänst, därefter mötet.

 

Välkommen att nominera!

TIDER OCH PLATSER FÖR NOMINERINGSVAL

Söndagen den 23 september

Enhörna församling - Församlingshemmet kl 12:00-13:00

Östertälje församling - Alla Helgons kyrka kl 12:00-13:30

Södertälje församling - S:ta Ragnhildsgården kl 12:00-13:30