Meny

Musikgudstjänst

En gudstjänst fylld av sång och musik!

Tveta kyrka kl 15:00 följande söndagar

15 mars: Anna Tallberg sjunger solo.

19 april: Önskepsalmer med Anna Tallberg.

17 maj: Cittragruppens vårprogram.