Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som på valdagen fyllt 16 år och äldre välja vilka som ska styra kyrkan.

Valet handlar om vilka som ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren, både i din församling och för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra och vad ska kyrkan satsa på?

Du kan rösta

Du som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år är välkommen att rösta i kyrkovalet.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Södertälje. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.


Valnämnd

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen.
Valnämnden utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Det är grupper eller sammanslutningar som formerats för att delta i kyrkovalet och som du kan lägga din röst på. Det är också möjligt att personrösta - upp till tre personer på en valsedel.

Du kan engagera dig

Vill du tjänstgöra som funktionär vid kyrkovalet? För att ställa upp som funktionär måste du vara över 16 år samt helst inte själv kandidera i valet 2021. Du kommer få skriva under en tystnadspliktsförbindelse. Utbildningstillfällen ordnas och är obligatoriska för samtliga. I Södertälje pastorat kommer det sammanlagt finnas åtta vallokaler, som på valdagen är öppna kl. 12.30 – 20.00.  Räkna med att det blir en lång dag. Efter vallokalens stängning ska rösterna räknas innan allt är klart. Funktionärerna får en skattepliktig ersättning som är 2500 kr till ordförande, 2200 kr till vice ordförande samt 1900 kr till längdförare och ordningspersonal. 

Ansökan

Fyll i formuläret här om du vill tjänstgöra vid kyrkovalet och mejla eller posta det till Valnämnden i Södertälje pastorat senast den 21 maj 2021. Du blir därefter kontaktad för mer information. Adress och e-post:

Valnämnden Södertälje pastorat
Mälaregatan 6, 151 71 Södertälje
sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se