Foto: Microsoft Clip art

Öppen förskola i Brunnsäng

För barn 0-6 år tillsammans med en vuxen

Lär känna andra barn och vuxna i pastoratet. Vi vill förmedla det kristna budskapet genom sång, lek, pyssel och fika.

 

TID OCH PLATS

Torsdagar kl 9:00-11:30 i Brunnsängs kyrka (Start 9 september).

 Kontakt:  Expeditionen, tfn. 08-550 913 50.