Foto: Alex & Martin /IKON

Teaterklubben

För barn i årskurs 4-6

Vi har teaterövningar, leker, tillverkar rekvisita och övar in ett drama som vi framför i en gudstjänst.

Till denna grupp krävs anmälan.

Tid och plats: Tisdagar kl 15:45-17:15 i Alla Helgons kyrka.

Sommaruppehåll, höstterminen startar v. 36.

Ledare: Tanja Göransson, tfn 08-550 914 73.