Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

Med sorg och saknad hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det att någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg.

I begravningsgudstjänsten tar de sörjande avsked av den avlidne. Avskedet är svårt men viktigt. Att kunna se tillbaka på avskedet som en fin och minnesvärd högtid är viktigt.

Kyrkan är huvudman för hela begravningsväsendet och har ansvar för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar, att god service upprätthålles, att våra kyrkor är tillgängliga och att gravplats kan anvisas på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet.

Om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan och anhöriga likväl önskar en begravning enligt Svenska kyrkans ordning, ska de anhöriga informeras om alternativa ceremonier eftersom ett utträde ur kyrkan bör respekteras.

Det ligger inom prästens själavårdsansvar att under särskilda omständigheter göra eventuella undantag från den regeln (KO Kap. 42 § 9). Beslut om begravningsgudstjänst fattas då av kyrkoherden.  

Det pastorala handlandet i samband med dödsfall och begravningsgudstjänst är en viktig del av kyrkans själavård. Präst och församling skall visa omsorg om människor i dödens närhet och så långt det är möjligt respektera deras behov och förväntningar.