En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravning

Med sorg och saknad hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det att någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg.

I begravningsgudstjänsten tar de sörjande avsked av den avlidne. Avskedet är svårt men viktigt. Att kunna se tillbaka på avskedet som en fin och minnesvärd högtid är viktigt.

Kyrkan är huvudman för hela begravningsväsendet och har ansvar för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar, att god service upprätthålles, att våra kyrkor är tillgängliga och att gravplats kan anvisas på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet.

Om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan och anhöriga likväl önskar en begravning enligt Svenska kyrkans ordning, ska de anhöriga informeras om alternativa ceremonier eftersom ett utträde ur kyrkan bör respekteras.

Det ligger inom prästens själavårdsansvar att under särskilda omständigheter göra eventuella undantag från den regeln (KO Kap. 42 § 9). Beslut om begravningsgudstjänst fattas då av kyrkoherden.  

Det pastorala handlandet i samband med dödsfall och begravningsgudstjänst är en viktig del av kyrkans själavård. Präst och församling skall visa omsorg om människor i dödens närhet och så långt det är möjligt respektera deras behov och förväntningar.

Hautaus suomeksi / Begravning på finska

Halutessasi voit saada hautauksen myös suomeksi tai kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi. Kerro toiveistasi varauksen yhteydessä.

Borgerliga begravningar

För borgerliga begravningar så tillhandahåller Södertälje pastorat följande begravningskapell.

Gravkapellet

Ljusets kapell

Löftets kapell

Tveta kapel