Unga i Karlslunda-Mortorp församling

Öppen bönegemenskap

Karlslunda kyrka onsdagar jämna veckor 17.30 – 19.00
Ansvar
Sthen Nyberg och Ann-Helen Nilsson

Konfirmation