Voxtorpsdagen

Nyhet Publicerad

19/6

12:00 Högmässa i Voxtorp kyrka
Lars Ström, Minu Bergman

Alla välkomna efter gudstjänsten till Landsbygdsmuséet, fika ingår i inträdet
Bygdespel kl. 14:30