Sopplunch

Nyhet Publicerad

4/4

Tvärskogs församlingshem kl. 12:00

Britt-Marie Ottosson spelar och sjunger

Lotteri, Passionsandakt
Jan Haglund, Lisbeth Westergren

40:-/p som tillfaller fasteinsamlingen

Skjuts Stig: 070-590 99 20

Välkommen!!
Karlslunda-Mortorps diakoni