Pilgrimsresa till Rom

Nyhet Publicerad Ändrad

5-9/3 2018

Resan är i första hand avsedd som utbildning för ideella medarbetare i pastoratet men även andra kan följa med i mån av plats. Antalet platser är begränsat - få platser kvar.

Ni kommer att möta de flesta av de pilgrimsmål som en kristen skall uppleva i Rom. Platser som de flesta inte känner till. Ni kommer att se de vanliga turistmålen både nära och på håll. Några ingår i vandringen.

För information och preliminära kostnader (självkostnadspris) kontakta: Lars Graaf eller Ove Carlsson:

lars.graaf@svenskakyrkan.se/ 0480 - 77 04 01
ove.carlsson@svenskakyrkan.se/ 0480 - 77 04 31

Anmälan till lars.graaf@svenskakyrkan.se.

För anmälda resenärer

Vi träffas för utbildning inför resan dessa datum.

2018-02-08, kl. 18.00 i Tvärskogs församlingshem
2018-02-14, kl. 18.00 i Hagby församlingshem
2018-02-28, kl. 18.00 i Tvärskogs församlingshem

Medverkande präster är Ove Carlsson och Lars Graaf.