Nyårsbön

Nyhet Publicerad Ändrad

31/12

Karlslunda kl.16:00

Sammanlyst för pastoratet
Jan Haglund, Burkhard Flögel
Niclas Åhman, tenor