Musikgudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

6/1

Inställt!

16:00 Halltorp kyrka 
Minu Bergman, Fantastiska kören, Nybro manskör
Pia Nilsson och Minu Bergman, körledare

Istället vanlig gudstjänst:

16:00 Gudstjänst Halltorp kyrka
Ove Carlsson, Minu Bergman
Fantastiska kören