Mortorps kyrkas dag

Nyhet Publicerad

20/2

11:00 Högmässa Mortorps kyrka

Jan Haglund, Klas Magnusson
Mortorps kyrkas dag

Kyrklunch i Tvärskogs församlingshem och därefter konstnären Gunilla Håkansson som berättar om sina brev till Gud vilka blev en diktbok.
Anmälan till lunchen senast 17/2 till expeditionen