Mortorps kyrkas dag

Nyhet Publicerad

9/2

Mässa kl. 11:00 Mortorps kyrka

Richard Thörn, Jan Haglund, Karlslunda-Mortorps kyrkokör
Avtackning av kantor Kerstin Karlsson
Skjuts Lennart O. Werner: 070-5539053

Kyrklunch och föredrag av Sölve Hjalmarsson om
Nåd och tjänst - mina 30 år som sjukhuspräst
Anmälan lunch senast 6/2 på 770400, ange specialkost