Mer än du tror

Nyhet Publicerad Ändrad

12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12

Undervisning, upptäckter och samtal om kristen tro

Vi möts varannan vecka; 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12
Gamla och nya deltagare välkomna!

18:30 Tvärskogs församlingshem

Ledare: Jan Haglund
Välkomna!