Mer än du tror

Undervisning, upptäckter och samtal om kristen tro

Vi möts varannan vecka med coronasäkra avstånd
Start: måndag 21 september
18:30 Tvärskogs församlingshem
Ledare: Jan Haglund
Välkomna!