Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mer än du tror..

21/10

Undervisning, upptäckter och samtal om kristen tro

Vi möts varannan vecka
Fika och gemenskap
För hela Södermöre pastorat
Start: måndag 21 oktober i 18:30 Tvärskogs församlingshem
Ledare: Jan Haglund
Välkomna!