Mer än du tror..

Nyhet Publicerad

21/10

Undervisning, upptäckter och samtal om kristen tro

Vi möts varannan vecka
Fika och gemenskap
För hela Södermöre pastorat
Start: måndag 21 oktober i 18:30 Tvärskogs församlingshem
Ledare: Jan Haglund
Välkomna!