Meditativ gudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

28/4

med sånger från Taizé

S:t Olofs kyrka i Trekanten kl. 17:00
24/2 • 24/3 • 28/4

- En doft av Taizé -