Kristi himmelsfärdsdag

26/5

Torsdag 26/5

Kristi himmelfärdsdag - Herre över allting

08:00 Friluftsgudstjänst Gamla Råsbäck
Vid vattenkvarnen
I samarbete med Hembygdsföreningen
Medtag eget stol och kaffekorg
Jan Haglund, Therese Olsson-Ström

08:00 Friluftsgudstjänst Bovestugan
Ove Carlsson, Minu Bergman
Niclas Åhman, flöjt och sång
Medtag kaffekorg

08:00 Friluftsgudstjänst Ljungbyholm vid ån
Lars Ström, Kim Eriksen, Kajsa Lisa Eriksen, flöjt