Högmässa med avtackning av Lars Graaf

Nyhet Publicerad

30/9

Ljungby kyrka kl. 10:00

Pastoratet sammanlyst till Ljungby k:a
Kyrkoherde Lars Graaf avskedspredikar

Avtackning & kyrklunch i Sockenstugan
Anmälan till lunch: 770 400 senast 25/9