Heliga trefaldighets dag

Körbesök från Helsingborg 12/6

Gud - Fader, Son och Ande

11:00 Högmässa Hagby kyrka

Ove Carlsson, Minu Bergman

Fantastiska kören tillsammans med St:a Annas kyrkokör från Helsingborg
Körledare Minu Bergman & Boel Videke