Gudstjänst igen

Nyhet Publicerad Ändrad

I höst firar vi gudstjänst nästan som vanligt igen.

Tyvärr måste vi ha begränsning av antalet besökare i kyrkorna (siffrorna kan ändras så fort direktiven ändras). Allt för att kunna hålla avstånd och inte smitta varandra. Därför delar vi också fortsättningsvis nattvarden endast i brödets gestalt.

Men ändå: vi firar gudstjänst som vanligt varje eller varannan söndag!

Välkomna!

Nya restriktioner mellan 10/11-8/12. Utifrån detta blir de nya begränsningarna för antalet deltagare i våra kyrkor som följer:

Ljungby, kl. 10 varje vecka; max 35 personer (Lillkyrkan 15 personer)
S:t Olof, kl. 16 varje vecka; max 20 personer
Arby, kl. 11 udda vecka; max 25 personer
Hagby, kl. 11 jämn vecka; max 20 personer
Halltorp kl. 16, udda vecka; max 25 personer
Voxtorp kl. 16, jämn vecka; max 20 personer
Karlslunda kl. 16, udda vecka; max 25 personer
Mortorp kl. 11, jämn vecka; max 25 personer

VISA HÄNSYN! HA EN ÄNGELS AVSTÅND