Friluftsgudstjänster

18/6, 24/6, 2/7, 9/7, 16/7, 30/7

Juni

Söndag 18/6

Andra söndagen i trefaldighet - Kallelsen till Guds rike

10:00 Friluftsmässa vid S:t Olofs kyrka
Richard Thörn, Kim Eriksen, Kajsa Eriksen, cello
Klarinett, vid dåligt väder är vi inne i kyrkan.

Lördag 24/6

Midsommardagen - Skapelsen

11:00 Friluftsgudstjänst Påryd 
Vid Hembygdsgården, i samarbete med Karlslunda Hembygdsförening
Elin Sundelin, Minu Bergman
Kyrkskjuts: Gunhild Roskvist, 070-69 77 477
14:00 Friluftsgudstjänst Värnabystugan
Ove Carlsson, Minu Bergman
Extra musik, predikan är gudstjänstens centrum.
Friluftsgudstjänst utanför Värnabystugan och vid regn inne i Värnabystugan. Medtag egen kaffekorg.
Värnabystugan ligger strax innan nedfarten till Värnanäs gods

Juli

Söndag 2/7

Fjärde söndagen i trefaldighet - Att inte döma

10:00 Friluftsmässa S:t Olofs kyrka
Elin Sundelin, Minu Bergman
Teolstud. Karin Borg

14:00 Friluftsgudstjänst Ålebo
Hemvändardag för Ålebo
Ove Carlsson, Minu Bergman, extra musik, predikan är gudstjänstens centrum.
I Lars Larssons trädgård, vid mycket dåligt väder i Bergmans lada.
OBS! medtag egen kaffekorg.
Efter gudstjänsten "En berättelse" av Lars Larsson.
Vägbeskrivning >

Söndag 9/7

Apostladagen - Sänd mig

10:00 Friluftsmässa S:t Olofs kyrka
Elin Sundelin, Kim Eriksen
Teolstud. Karin Borg 
14:00 Friluftsgudstjänst Tvärskog
Vid Tvärskogs Bygdegård, i samarbete med Hembygdsföreningen
Elin Sundelin, Kim Eriksen, teolstud. Karin Borg
Skjuts: xx

Söndag 16/7

Sjätte söndagen i trefaldighet - Efterföljelse

11:00 Friluftsgudstjänst vid Sockenmagasinet
Jan Haglund, Kim Eriksen
16:00 Friluftsgudstjänst Karlslunda gamla socken
I Grötsjö hos Inger Jönsson, i samarbete med Vissefjärda församling
Jan Haglund, Kim Eriksen
Skjuts: xx

Söndag 30/7

Åttonde söndagen i trefaldighet - Andlig klarsyn

10:00 Friluftsmässa vid S:t Olofs kyrka
Jan Haglund, Burkard Flögel
18:00 Friluftsgudstjänst Sallanders Hage
xx, Burkhard Flögel
Kör ned mot Vita Sand och följ sedan vägskylten ned till Sallanders hage.
Vi firar gudstjänst där badplatsen är.
Medtag egen kaffekorg.
Vägbeskrivning >

Augusti