Friluftsgudstjänster

20/8

Augusti

20/8

11:00 Högmässa Runtorp
Vid badplatsen, medtag egen stol och kaffekorg
Jan Haglund, Kim Eriksen
Skjuts: Tomas Fröler 070-551 75 55