Friluftsgudstjänst - Gökotta

Nyhet Publicerad

10/5

Gökotta i Ekenäs

Vid Berit Arvidssons sommarstuga
Adress: Enuddegatan 23, 388 96 Hagby

10 maj kl. 08.00

Predikan från Hästestenen, Ove Carlsson
Lajos Garlati, violin

Medtag kaffekorg