De äldres dag

Nyhet Publicerad Ändrad

21/10

Mässa i Karlslunda kyrka

Söndag 21 okt. kl. 11

Haglund, Lennart Carlsson och Erika Ström, nyckelharpa och fiol

Utflykt

Med söndagslunch. Anmälan till past.exp. 0480-770 400 senast 18/10

Buss avgår 10.20 från Mortorps kyrka via gamla affären i Tvärskog 10.40

Anmälan till past.exp. 0480-770 400 senast 18/10

Kyrkskjuts: Ingegerd Patriksson, tel. 070 - 258 28 56