Café Löftet

5/3, 2/4

18:30 Loftgården, Halltorp

Fri entré
Fika serveras
Andakt

6/2 Ingegerds ostkaka
5/3 Allsångskväll med Pelle och Johanna Ingvarsson
2/4

Välkommen till gemenskap!