Barn i Ljungby församling

Minimalerna
Förskoleklass-åk 1
Onsdagar 17:30-19:00

Club XP
Åk 2-6
Onsdagar 17:30-19:00

Pysselkul (åk 1-2)
Tisdagar kl. 17:30-19:00
Barnens hus, Ljungbyholm

Öppen förskola
Måndagar 9:00-12:00
Torsdagar 9:00-12:00
Trekanten - Olofsgården (Gamla vägen 48A)

Körer

Piggelinkören
Årskurs 1-3
Onsdagar 15:00-15:45
Ljungby kyrka
Ansvar
Gunnel Sigvardsson: 070-679 66 08/ 0480- 770 418
gunnel.sigvardsson@ svenskakyrkan.se

Barnkör
Tisdagar
S:t Olofs kyrka
Ansvar
Burkhard Flögel: 0480-770 432
burkhard.flogel@ svenskakyrkan.se
Helena Åhman: 0480-770 404
helena.ahman@svenskakyrkan.se

Magnus Bredmar

Magnus Bredmar

Södermöre Pastorat

Församlingspedagog

Helena Åhman

Helena Åhman

Södermöre Pastorat

Förskollärare