Alla åldrar i Arby-Hagby församling

Arby kyrkliga pensionärskrets

Vi träffas i Bovestugan kl 14-16 till andakt, program och fika lotteri
Kontaktperson
Ing-Marie Pettersson, tel 0480-360 41

Diakonigrupp

Diakonigruppen ör gemensam med Halltorp-Voxtorps församling och träffas på tisdagar kl 18-20.
Ansvar
Solveig Johansson, 0480-360 22

Körer

Fantastiska kören
Torsdagar 19:00-21:00
Halltorp kyrka
Ansvar
Minu Bergman: 0480-770 442, 072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se