Alla åldrar i Arby-Hagby församling

Kristen viking

Datum enligt almanackan i Hagby församlingshem
Kom den tid du kan! Vi hantverkar

Pilgrimsvandring

Torsdagar kl. 10:00 Hagby

Middagsbön

Torsdagar kl. 12:00 Hagby kyrka

Pilgrimslördag

Lördagar enligt almanackan kl. 13:00 Hagby
Korv, gemensam sångstund, därefter pilgrimsvandring eller pilgrimskyrkis