Meny

Alla åldrar i Arby-Hagby församling

Våra grupper är inställda tills vidare på grund av Corona-viruset

Arby kyrkliga pensionärskrets

Vi träffas i Bovestugan kl 14-16 till andakt, program och fika lotteri
Kontaktperson: Ing-Marie Pettersson, tel 0480-360 41

Fantastiska kören

Övar torsdagar 19-21 i Loftgården i Halltorp

Ledare: Minu Bergman
0480-770 442
072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se

Diakonigrupp

Diakonigruppen ör gemensam med Halltorp-Voxtorps församling och träffas på tisdagar kl 18-20.

Ansvar: Solveig Johansson, 0480-360 22