Foto: Kikki Hatt

Sorgen måste få ta plats

Sorg är det pris vi människor får betala för kärlek. Covid-19 drabbar nu vårt samhälle och enskilda familjer hårt. Det kan bli svårt att få ta ordentliga avsked och planera för begravning. Vill du prata med någon om detta? Kontakta oss!

Vi är genom osynliga band knutna till varandra och när någon rycks bort så drabbas vi av sorg. Sorgen är något som vi alla drabbas av och den har ofta sin egen process för oss.

Covid-19 drabbar vårt samhälle och enskilda familjer hårt. Det är speciella omständigheter som ibland gör att döden och avskedet blir annorlunda än det brukar bli och försvårar för den som blir drabbad av sorg. Det kan bli svårt att få göra ordentliga avsked och få planera för begravning och många ställs inför frågor om hur man ska göra.

Under de omständigheter som vi är i just nu kan man behöva tänka annorlunda än man vanligtvis skulle gjort. Det kanske inte går att samlas med alla man önskar ha med. Det kan vara så att någon nära anhörig är en person som själv har en fysisk skörhet som gör att hen behöver skyddas från risken att utsättas för smitta.

Det är dock viktigt att sorgen får sin plats. Den behöver få sin plats i den enskildes liv och i gemenskapen. Du som känner någon som är drabbad och inte kan besöka kan ändå ringa och finnas med din närvaro via telefon eller videosamtal.

Du som sörjer och är osäker på hur ni ska planera för avsked och begravning eller som är drabbad av sorg skulle vi vilja uppmuntra till att ringa till Högalids församling.

Där finns präster att samtala med om både praktiska frågor kring hur man kan göra med begravning och om sorgen.

Lena Ekberg, sjukhuspräst på Södersjukhuset