Konfirmationsgruppen Andra chansen

Gymnasiekonfirmation för dig som går på gymnasiet

Ibland bli inte konfirmationen av, av olika skäl. Därför erbjuder vi ”Andra chansen”- vår gymnasiekonfirmation för dig som går på gymnasiet. Den påminner om en vanlig konfagrupp, men är ändå något annat, eftersom deltagarna är äldre. Tid och upplägg bestäms efter deltagarnas önskemål.