Konfirmation 2022-2023

Välkommen med din anmälan!

Konfirmand i Söderköping

Tonårstiden är en spännande, utmanande och ibland en ganska tuff tid. Du
ställs på ett särskilt sätt inför många av livets stora frågor, om självbild,
relationer, vänskap, mening, liv och död. Vi vill ge dig utrymme att reflektera
över dessa frågor utifrån dina egna tankar och den kristna tron. Vi vill hjälpa
dig att tro på dig själv, vara stolt över den du är och ge dig hopp.
Du är viktig!

Gemensam upptakt

Söndagen den 18 sep kl. 14.00-17.00 träffas vi första gången i S:t Laurentii kyrkpark. Du som är konfirmand och dina vårdnadshavare är välkomna att träffa oss konfirmandledare. Vi bjuder på fika, berättar om vårt upplägg och lär känna varandra.