Foto: Maria Svensk Ikon

Församlingsinstruktion

Varje församling och pastorat inom Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Den beskriver var vi är och vad vi vill vara.

Församlingsinstruktionen är pastoratets viktigaste styrdokument
och ägs gemensamt av pastorat och stift. 

Här kan du läsa vår församlingsinstruktion i sin helhet, gå in på länken nedan: 
Församlingsinstruktion för Söderköping S:t Anna församling  


KYRKOORDNINGEN

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska varje församling ha en församlingsinstruktion och de församlingar som ingår i ett pastorat ha en gemensam sådan. Arbetet med församlingsinstruktionen sker i samverkan mellan kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde och domkapitel. Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.  

SES ÖVER VART FJÄRDE ÅR  

När församlingsinstruktionen utfärdats av domkapitlet är den bindande för pastoratet.

Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell.