Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Den diakonala verksamheten har sin grund i att Jesus gett oss alla uppdraget att sprida hopp och kärlek bland våra medmänniskor.

Diakoni = Att vara till tjänst

Den diakonala verksamheten har sin grund i att Jesus gett oss alla uppdraget
att sprida hopp och kärlek bland våra medmänniskor. Vi bedriver diakoni på flera
olika plan. Kyrkan stöjder genom sin diakoni människor som är sjuka, ensamma eller som har problem på olika sätt. Diakonin i församlingen ansvarar också för vuxen- och äldreverksamheten. Kyrkan ger utan extra kostnad möjlighet till enskilda samtal under tystnadsplikt. Ständig lokal beredskap genom medlemsavgiften möjliggör att kyrkan finns som en oumbärlig part när en katastrof inträffar i vår omgivning. 
Man är med och stödjer internationellt arbete som medlem, genom våra utlands-organisationer: 
Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet.  
  
Diakonin i Söderköping S:t Anna erbjuder dig: 

*     Någon att prata med
*     En mötesplats i Klockaregården
*     Väntjänst
*     Temakvällar      
*     Lunchträffar
*     Samtalsgrupp för sörjande/leva vidaregrupp.  

Lunchträffar

24 jan. Lunchträff, Drothems församlingshem
7 feb. Lunchträff, Drothems församlingshem
21 feb. Lunchträff, Mogata Tingshus
7 mars. Lunchträff, Drothems församlingshem
14 mars. Lunchträff, Börrum
21 mars. Lunchträff, Drothems församlingshem
4 april. Lunchträff, Drothems församlingshem
18 april. Lunchträff, Drothems församlingshem
2 maj. Lunchträff, Drothems församlingshem
9 maj. Lunchträff, S:t Anna församlingshem
16 maj. Lunchträff, Drothems församlingshem