Diakoni

Församlingens diakonala verksamhet finns till för dig i livets alla skeenden. Den diakonala verksamheten har sin grund i att Jesus gett oss alla uppdraget att sprida hopp och kärlek bland våra medmänniskor. Församlingen bedriver diakoni på flera olika plan och stöjder människor i olika situationer.