Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Musik sprider glädje, ger tröst och hjälper människor att lovsjunga Gud

Musiken är en viktig del av församlingens liv

Den sprider glädje, ger tröst och hjälper mäniskor att lovsjunga Gud. Vi strävar efter levande musik i alla våra kyrkliga handlingar. Körerna har en stor och viktig roll i församlingen och vi vil att alla ska utvecklas musikaliskt, socialt och andligt.