Konfirmationsgruppen Classic

Konfirmationsgruppen där vi testar lite av varje

Det här är gruppen där vi testar lite av varje. Vi kommer att lära känna oss själva, varandra och Gud genom skapande, lekar, musik och samtal. Vi kommer att  försöka hitta mening i det vardagliga, prata om tankar och frågor vi bär på. Våra träffar kommer att ha S:t Laurentii församlingshem i Söderköping som utgångspunkt.

Uppstart

20 september

Vi träffas: 

10 oktober
8 november
13 december
17 januari 
14 februari 
2 maj
21 maj

Vi åker på läger:
21-22 november
19-21 mars

Vi åker på resa:

Oslo vecka 14 (påsklovet)

Konfirmation: 

22 maj 2021