Verksamhetsråd

Söderhamn-Sandarne församling har två verksamhetsråd. Kyrkorådet utser de förtroendevalda ledamöterna och kyrkoherden utser de anställda medarbetare som ingår i verksamhetsråden.

Sandarne verksamhetsråd


Eva Brolin, sammankallande, kyrkoherdens ersättare, 2019-2020

 

Jan-Olof Färnstrand, 2019-2020

Margaretha Eriksson, 2019-2020

Monica Arvidsson, 2019-2020

Alice Hedberg, 2019-2020

Erik Björk, 2020-2021

Rolf Nerlund, 2020-2021

Margareta Ågren, 2020-2021

Enar Granqvist, 2020-2021

Mats Hedberg, ersättare 2020-2021

Söderhamns verksamhetsråd


Barbro Olsson, sammankallande, 2019-2020

Ing-Britt Eklundh, 2019-2020

Björn Hedman, 2019-2020

Anna-Karin Natander, 2019-2020

Moa Hylén 2019-2021

Anna Hedman, 2020-2021

Erika Onelius, 2020-2021

Lars Nilsson, kyrkoherde 2020-2021