Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Verksamhet

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har många olika verksamheter. Den här avdelningen presenterar församlingslivet

Barn

I församlingarnas uppdrag ingår att ta ansvar för undervisning av de barn som döps in i vår kyrka.

Unga

För ungdomar från 14 år finns det grupper i församlingen och möjlighet till gemenskap på olika sätt.

Vuxna

Mötesplatser för samtal om allt mellan himmel och jord.

Musik och körer

Musik och sång berör på ett särskilt sätt. I gudstjänsten har sång och musik en given plats.

Bibelgrupper

Vi träffas läser och samtalar om bibeln i olika grupper.

Syföreningen

Tisdagar varannan vecka kl. 14.00 på Mariagården träffas den kyrkliga syföreningen.

Hållbar utveckling och miljö

Sedan flera år arbetar Söderhamns-Sandarne församling medvetet för ett hållbart förhållningssätt till miljön, lokalt och globalt.

Diakoni

Alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde. Församlingen diakoni är ett stöd för människor i alla åldrar. Vem du än är: Om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte spelar ingen roll. Alla är välkomna till församlingens diakoni.

Ideella medarbetare - frivilligt engagemang

I Söderhamn-Sandarne församling arbetar många ideellt engagerade medarbetare. Och det finns plats för fler.