Foto: Joakim Carlström /IKON

Svenska kyrkan i Utlandet

Mötesplatser världen över.

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.

 Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige.

Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.

Man har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Läs mer om Svenska kyrkan i Utlandet 

Fuengirola, Svenska kyrkan i utlandet 2015.

Rapport från en resa

till Svenska kyrkan i Fuengirola- Costa del Sol i Spanien. Rapporten är skriven av Anna-Karin Natander, pastoratets lokala SKUT-ombud.