Foto: Johannes Frandsen/IKON

Soppluncher i Östanbo bönhus

Varannan torsdag, jämna veckor dukas det upp till sopplunch i Östanbo bönhus 12.30.

För 60 kr serveras mat och en trevlig stund med gemenskap kring borden. Ofta är det något inslag av underhållning i form av musik eller gäster.