Foto: Alex & Martin /IKON

Sånggruppen Asyl

Genom sång och musik lära känna svenskaspråket.

Tillsammans sjunger och spelar människor från världens alla hörn under ledning av Bo Korsar och Karin Sundin Korsar.

Bo och Karin är ideella medarbetare som tagit iniativet till sångruppen och också är dess ledare.

Vill du veta mer eller vara med kan du kontakta någon i diakoniarbetslaget.