Pressmeddelande: Biskop Karin Johannesson visiterar Söderhamn-Sandarne församling

3 november 2021

Tisdag 9, onsdag 10 och söndag 14 november 2021 kommer Uppsala stifts biskop Karin Johannesson till Söderhamn-Sandarne församling för en visitation. Temat för dagarna är ”Att växa i delaktighet och engagemang i församling och samhälle”.

- Min förhoppning är att dessa dagar skall styrka oss i vår tro, öppna oss för omprövning och hjälpa oss att gemensamt möta framtiden, säger biskop Karin Johannesson i en hälsning till församlingen inför nästa vecka.

Till uppdraget som biskop i Svenska kyrkan hör att visitera stiftets församlingar. Besöket är ett tillfälle att stärka banden mellan församling och biskop. Tillsammans med sina medarbetare granskar biskopen församlingens organisation och verksamhet. Notarie för visitationen är biskopens adjunkt Erik Berggren

Under två intensiva dagar möter biskopen församlingsmedlemmar och församlingsmedarbetare. Visitationens avslutning är en festhögmässa där biskopen predikar och berättar för församlingen om sina intryck och ger råd inför framtiden.

Biskopen har samtal både med grupper och enskilda medarbetare. I programmet ingår också möte med representanter för de andra trossamfunden och samhällsföreträdare i kommunen.

Flera delar av programmet är öppna för alla: morgonmässa i Sandarne kyrka tisdag 9 november 09.00, Café Existens i Mariagården i Söderhamn tisdag 9 november 18.30, morgonmässa i Ulrika Eleonora kyrkan onsdag 10 november 08.30 och högmässan med kyrkkaffe i Ulrika Eleonora kyrka söndag 14 nov 11.00.

Kontakt

Lars Nilsson, kyrkoherde 0270-42 65 06, 070-528 43 49 lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se 

Martin Garlöv, kommunikatör 0733-578 501 martin.garlov@svenskakyrkan.se

Program

Tisdag 9 november

09.00  Morgonmässa i Sandarne kyrka

09.45  Kyrkkaffe på Östanbo bönhus

10.15  Möte med församlingens personal ”Att möjliggöra växt och engagemang”

11.45  Lunch för församlingens personal vid CFL Centrum för flexibelt lärande, med efterföljande samtal med representanter från CFL.

13.00  Möte med kyrkogårdspersonal

13.45  Möte i Ulrika Eleonora kyrka med företrädare från andra kyrkor och samfund

15.00  Enskilt samtal

16.30  Överläggning med församlingens förtroendevalda i Mariagården

18.30  Café Existens i Mariagården ”Delaktighet och engagemang för ett hållbart Söderhamn” med kommunchefen Patric Jakobsson med flera

Onsdag 10 november

08.30  Morgonmässa i Ulrika Eleonora kyrka

09.15  Samtal om gudstjänstlivet med kyrkvärdar och gudstjänstvärdar, anställda, ideella, med flera

10.30  Enskilda samtal

12.30  Lunch

13.30  EKO ”Alla ska klara sin egen försörjning”. Samtal med Anja Jonsson, enhetschef på Förebyggande enheten i Söderhamns kommun

15.00  Besök på Prefament AB https://www.prefament.se/om-oss

16.00  Besök på nya Västra kapellet, församlingens nya byggnad för begravningsverksamheten

16.45  Enskilt samtal

Söndag 14 november

11.00  Visitationshögmässa i Ulrika Eleonora kyrka, som leds av församlingens kyrkoherde Lars Nilsson. Predikan av biskop Karin Johannesson.

Mer information om biskop Karin Johannesson

Mer information om Söderhamn-Sandarne församling