Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne Besöksadress: Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Box 10, 82621 Söderhamn Telefon:+46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation - förtroendevalda

Församlingen är grunden i Svenska kyrkan. Den har ett lokalt självstyre, vart fjärde år är det val.

Tre nivåer, lokalt, stift och riks

Svenska kyrkan är organiserad med församlingen som bas. Församlingarna är fördelade på stift och trossamfundet Svenska kyrkan har tretton stift.

I kyrkoval vart fjärde år väljer medlemmar med rösträtt ledarmöter till  kyrkofullmäktige för Söderhamn-Sandarne församling.

Det sker även val till stiftsfullmäktige i Uppsala stift och till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organ för Svenska kyrkan.

Församlingens kyrkofullmäktige väljer ledamöter till kyrkorådet, som är styrelse. I Söderhamn-Sandarne församling finns två verksamhetsråd, ett för varje del av församlingen.

Härkan du läsa mer om hur Svenska kyrkan styrs.