Foto: Magnus Aronson /IKON

Organisation - förtroendevalda

Församlingen är grunden i Svenska kyrkan. Den har ett lokalt självstyre, vart fjärde år är det val.

Tre nivåer, lokalt, stift och riks

Svenska kyrkan är organiserad med församlingen som bas. Församlingarna är fördelade på stift och trossamfundet Svenska kyrkan har tretton stift.

I kyrkoval vart fjärde år väljer medlemmar med rösträtt ledarmöter till  kyrkofullmäktige för Söderhamn-Sandarne församling.

Det sker även val till stiftsfullmäktige i Uppsala stift och till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organ för Svenska kyrkan.

Församlingens kyrkofullmäktige väljer ledamöter till kyrkorådet, som är styrelse. I Söderhamn-Sandarne församling finns två verksamhetsråd, ett för varje del av församlingen.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan styrs.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.