Meny

Om församlingen

Här finns kontaktuppgifter till Söderhamn-Sandarne församlings anställda och förtroendevalda medarbetare.

Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne

Postadress

Box 10, 826 21 Söderhamn

Besöksadresser

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn
Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, 820 22 Sandarne

e-post

soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

Församlingsexpedition  0270-42 65 00
telefon– och expeditionstid måndag-torsdag  kl.10-12

Kyrkogårdsförvaltning 0270-42 65 13
telefon– och expeditionstid måndag-fredag kl. 10-12