Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.
Foto: Christina Hedin

Om församlingen

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne arbetar oavbrutet och på en mängd sätt med att levandegöra kyrkans grundläggande uppgift: att bedriva gudstjänst och undervisning, diakoni och mission.

I församlingen finns ett innerligt barn- och familjearbete, liksom ungdomsgrupper och konfirmander, med en stor skara unga ledare som berikar konfirmandarbetet. 

Församlingens dramagrupp möter årligen omkring 500 barn i förskola och skola för att levandegöra Bibelns berättelser och kyrkans stora helgerna. Det finns en bibelläsande grupper i församlingen. Det finns även ett rikt kör- och musikliv med regelbunden konsertverksamhet och fyra körer.

Församlingens diakonala arbete har flera delar, med en öppen dörr för den som är hemlös, mötesplatser för äldre eller isolerade och tid för den som är i behov av individuellt stöd. Dagverksamhet med till exempel soppluncher hör till de regelbundna vardagsaktiviteterna.

Församlingens arbetslag har består av ett 20-tal anställda medarbetare. Lägg till det en stor grupp förtroendevalda, kyrkvärdar, unga ledare, körsångare och många fler ideella medarbetare.

Det ekumeniska arbetet bedrivs genom organisationen Kyrkorna i Söderhamn. Församlingen är engagerad i Söderhamn Second Hand. 

Förutom de båda kyrkorna, Ulrika Eleonora i Söderhamn och Sandarne kyrka i Sandarne, finns Mariagården, ett stort församlingshus i Söderhamn. I Sandarne finns församlingshuset Östanbo bönhus. Prästgrundets kapell och Storjungfruns kapell används också av församlingen. En ny byggnad för begravningsverksamheten, Västra kapellet i Söderhamn, invigdes under år 2023. 

I Söderhamn-Sandarne församling bor över 12.000 människor och fler än var sjätte är medlem i Svenska kyrkan. Söderhamn-Sandarne församling bildades år 2018 genom en sammanläggning av Söderhamns församling och Sandarne församling.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Postadress

Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn

Besöksadresser

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn
Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, 820 22 Sandarne

e-post

soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Församlingsexpedition  0270-426 500
telefon– och expeditionstid måndag–torsdag 10–12

Kyrkogårdsförvaltning 0270-426 513
telefontid och besökstid måndag–torsdag 10-12

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se  

 

Fakturor till församlingen postas till Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn eller mejlas till soderhamn.faktura@svenskakyrkan.se 

 

Församlingsinstruktion

Detta är Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne! Läs om våra visioner, mål och prioriteringar.

En liten pojke med halmhatt sitter ute i naturen och ler mot kameran.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Det är öppet att anmäla sig som medlem i Svenska kyrkan. En anmälan kan göras muntligen till församlingens kyrkoherde eller skriftligen till församlingsexpeditionen, fritt formulerad eller på en blankett. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Medarbetare

Här hittar du de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan Söderhamn och Sandarne.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.

Begravningsverksamhet och kyrkogårdar

Begravningsverksamheten i Söderhamn och Sandarne ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Kyrkor och kapell

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har två kyrkor och två kapell: Ulrika Eleonora kyrka, Sandarne kyrka, Storjungfruns kapell och Västra kapellet

Webbplatsens redaktör

Edward Vallingstam är församlingens kommunikatör och redaktör för webbplatsen edward.vallingstam@svenskakyrkan.se 0270-426 519