Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.
Foto: Christina Hedin

Om församlingen

Varje söndag och helgdag under kyrkans år firar församlingen högmässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn och mässa eller annan gudstjänst ii Sandarne kyrka. Varje onsdagsmorgon och varannan måndagskväll firas också mässa i Söderhamn.

I församlingen finns ett väl fungerande barn- och familjearbete, liksom ungdomsgrupper och konfirmander. En stor skara unga ledare berikar konfirmandarbetet. 

Fyra gånger om året möter församlingens dramagrupp omkring 500 barn i förskola och skola och levandegör bibelberättelser och de stora helgerna. Ett par bibelläsande grupper finns i församlingen. Här finns ett rikt kör- och musikliv med regelbunden konsertverksamhet och fyra körer.

Församlingens diakonala arbete har flera delar, med språkcafé, mötesplatser för äldre och individuellt stöd. Dagverksamhet med till exempel soppluncher hör till det regelbundna vardagsaktiviteterna.

Församlingens arbetslag har består av ett 20-tal anställda medarbetare. Lägg till det en stor grupp förtroendevalda, kyrkvärdar, unga ledare, körsångare och många fler ideella medarbetare.

Det ekumeniska arbetet bedrivs genom organisationen Kyrkorna i Söderhamn. Församlingen är engagerad i Söderhamn Second Hand. 

Förutom de båda kyrkorna, Ulrika Eleonora i Söderhamn och Sandarne kyrka i Sandarne finns Mariagården, ett stort församlingshus i Söderhamn. I Sandarne finns församlingshuset  Östanbo bönhus. Prästgrundets kapell och Storjungfruns kapell används också av församlingen. En ny byggnad för begravningsverksamheten, Västra kapellet i Söderhamn invigdes tidigare i år. 

I Söderhamn-Sandarne församling bor över 12.000 människor och fler än var sjätte är medlem i Svenska kyrkan. Det var 2018 som Söderhamn-Sandarne församling bildades genom en sammanläggning av Söderhamns församling och Sandarne församling.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Postadress

Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn

Besöksadresser

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn
Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, 820 22 Sandarne

e-post

soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Församlingsexpedition  0270-426 500
telefon– och expeditionstid måndag–torsdag 10–12

Kyrkogårdsförvaltning 0270-426 513
telefontid och besökstid måndag–torsdag 10-12

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se  

 

Fakturor till församlingen postas till Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn eller mejlas till soderhamn.faktura@svenskakyrkan.se 

 

Församlingsinstruktion

Söderhamn-Sandarne församling 2020

Medarbetare

Här hittar du de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan Söderhamn och Sandarne.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.

Begravningsverksamhet och kyrkogårdar

Begravningsverksamheten i Söderhamn och Sandarne ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Kyrkor och kapell

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har två kyrkor och två kapell: Ulrika Eleonora kyrka, Sandarne kyrka, Storjungfruns kapell och Västra kapellet